Varumärkesmätning för Värmland 2021

Vad vet andra om oss här i Värmland? Vad är vi kända och mindre kända för? Och vilken inställning finns det till att besöka oss eller flytta hit? Nu finns resultatet av varumärkesundersökningen för Värmland 2021 att ta del av.


Enligt varumärkesmätningen, beställd av Region Värmland, är bilden av Värmland generellt sett mycket god. Hela 60 procent av de 3000 tillfrågade personerna var positivt inställda till Värmland, medan endast en procent hade en negativ bild. Bland de positiva svaren är det framför allt den vackra naturen, skogen och landskapet som ligger högt bland associationerna, men även den värmländska dialekten och det glada sinnet. Bland de mindre positiva återfinns kommentarer om att Värmland ligger avlägset, är bonnigt och lider av glesbygdsproblematik och utflyttning. Samt även här den värmländska dialekten.

Mätning av Värmlands styrkor

Attitydundersökningen har beställts av Region Värmland i syfte att följa upp organisationens mål om ett attraktivt och hållbart Värmland, samt för att mäta Värmlandsstrategins mål om att Värmland ska vara känt för sina åtta styrkor. Resultatet är samtidigt även ett verktyg för att kunna göra rätt insatser för den regionala utvecklingen framöver.

En sådan insats som Region Värmland pekar ut som viktig att kraftsamla kring, är resultatet som visar att många har uppfattningen om att det inte finns något konkurrenskraftigt näringsliv eller intressanta jobbmöjligheter i Värmland. En uppfattning som även fanns när den förra mätningen ägde rum 2017.

– Vi kan konstatera att vi har en bra bas att stå på och arbeta vidare utifrån i Värmland. Samtidigt blir det också tydligt att bilden av oss och våra styrkor är begränsad och att det tar tid att förändra attityder. Därför måste vi fortsätta att jobba långsiktigt och strategiskt med de här frågorna. Vi på Region Värmland har en viktig roll och kan ta ledartröjan i det arbetet, men vi kan inte göra allt själva, konstaterar Stina Höök (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Åsa Johansson (S), vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden, håller med och tillägger:

– Nu kommer arbetet med att titta på hur vi gör det här tillsammans. Alla som verkar i Värmland är ju betjänta av att det finns en positiv bild av länet, så vi har en gemensam resa att göra framöver. Som vi sagt i hela arbetet med Värmlandsstrategin: Framtidens Värmland skapar vi tillsammans.

Mer nyheter kring varumärket

Digital träff: Bilden av Värmland

Den 10 november är du varmt välkommen till en digital träff med fokus på bilden av Värmland – nu och i framtiden. Hur uppfattas...

Välkommen till nya varumärkeswebben!

Bilden av Värmland och satsningarna på Värmlands framtid går hand i hand. I samband med att den nya...