Verktygslåda

Verktygslåda

Använd materialet i verktygslådan så fort du ska skapa kommunikation som kan stärka Värmland. Du kan fritt använda logotypen, bilderna, filmerna och texterna som du hittar här. Använd gärna Värmlands färgkoder i både tryck och webb. Ju fler vi är som använder varumärket Värmland i sin kommunikation desto starkare blir regionen.


Använd materialet i verktygslådan så fort du ska skapa kommunikation som kan stärka Värmland. Du kan fritt använda logotypen, bilderna, filmerna och texterna som du hittar här. Använd gärna Värmlands färgkoder i både tryck och webb. Ju fler vi är som använder varumärket Värmland i sin kommunikation desto starkare blir regionen.


Logotyp

Logotypen är vår avsändare

Logotypen för Värmland finns i två färger: svart och vitt. Du kan också använda logotyp med dekortext. För att logotypen ska komma till sin rätt är det viktigt att säkerställa en frizon runt logotypen. Inga grafiska uttryck så som text, ramar, bilder med mera får förekomma inom frizonen.

Logotyp

Logotypen är vår avsändare

Logotypen för Värmland finns i två färger: svart och vitt. Du kan också använda logotyp med dekortext. För att logotypen ska komma till sin rätt är det viktigt att säkerställa en frizon runt logotypen. Inga grafiska uttryck så som text, ramar, bilder med mera får förekomma inom frizonen.

Typografi

Typografi som fungerar för alla

När du skriver om Värmland använder du typsnittet NOTO. Det finns i två varianter, Noto Serif och Noto Sans. Noto är ett användarvänligt och inkluderande typsnitt eftersom det finns bokstäver för alla världens språk, är lätt för alla att ladda hem från Google och är gratis att använda. Inte minst är det lättläst och tydligt.

Noto Serif påminner om vår logotyp och uttrycker vår profil starkast. Använd därför Noto Serif i rubriker, ingresser och andra signifikanta sammanhang.

Noto Sans har en rak karaktär med mindre personlighet och passar bra till faktarutor, bildtexter och tabeller etc.

Hämta typsnittet i verktygslådan
Varumärket Värmlands typsnitt Noto Serif. Hela alfabetet i både feta och tunna bokstäver.
Varumärket Värmlands typsnitt Noto Sans. Hela alfabetet i både feta och tunna bokstäver.
Dekorbild med en dator vars skärm visar olika typer av typsnitt.

Typografi

Typografi som fungerar för alla

När du skriver om Värmland använder du typsnittet NOTO. Det finns i två varianter, Noto Serif och Noto Sans. Noto är ett användarvänligt och inkluderande typsnitt eftersom det finns bokstäver för alla världens språk, är lätt för alla att ladda hem från Google och är gratis att använda. Inte minst är det lättläst och tydligt.

Noto Serif påminner om vår logotyp och uttrycker vår profil starkast. Använd därför Noto Serif i rubriker, ingresser och andra signifikanta sammanhang.

Noto Sans har en rak karaktär med mindre personlighet och passar bra till faktarutor, bildtexter och tabeller etc.

Hämta typsnittet i verktygslådan
Varumärket Värmlands typsnitt Noto Serif. Hela alfabetet i både feta och tunna bokstäver.
Varumärket Värmlands typsnitt Noto Sans. Hela alfabetet i både feta och tunna bokstäver.
Dekorbild med en dator vars skärm visar olika typer av typsnitt.

Färgflora

Värmlands nyanser

Färger har stark visuell påverkan. Med det som fond bottnar Värmlands färgpalett i Värmlands styrkor. Grönt och blått ger varumärket en unik karaktär men kan även samspela med regionens kommuner och fungera för alla tänkbara behov. Vår färgflora är inspirerad av den värmländska naturen med toner från gran, sjö, varg och björkens skiftningar genom året. Skalan kombinerar tydliga och pigga färger och alla nyanser kan tonas från intensivt färgstarkt till mjuka och milda toner.

Tillgänglighet

Hög kontrast mellan till exempel text och bakgrund skapar bättre tillgänglighet, läsbarhet och tydlighet för alla. För digitala produktioner finns det ett webbverktyg där du lätt kan testa kontrasten och därmed tillgängligheten. Gå till https://webaim.org/resources/contrastchecker/ och skriv in dina färgkoder för att få en kontrastratio. Kontrastration för normal textstorlek bör vara 4.5:1 och för stor text 3:1.

Grafiska element

Underlätta designarbetet genom att använda våra grafiska element. Pappersarket symboliserar Värmlands starka koppling till skogens träd och vår rika berättartradition. Handskrivna text-element som beskriver Värmlands personlighet används som dekor.

Papperselementet

Finns i fyra olika utföranden och du kan använda det som bakgrund till en text, som en detalj i din layout eller för att skapa spännande grafiska inslag.

Typografiska handskrivna texter

Finns i tre olika utföranden och används som dekorativa inslag i layout.

Grafiska element

Underlätta designarbetet genom att använda våra grafiska element. Pappersarket symboliserar Värmlands starka koppling till skogens träd och vår rika berättartradition. Handskrivna text-element som beskriver Värmlands personlighet används som dekor.

Papperselementet

Finns i fyra olika utföranden och du kan använda det som bakgrund till en text, som en detalj i din layout eller för att skapa spännande grafiska inslag.

Typografiska handskrivna texter

Finns i tre olika utföranden och används som dekorativa inslag i layout.

Bilder & filmer

En bild eller film säger mer än 1000 ord

Här hittar du både stillbilder och filmer från Värmland som du kan använda för att skapa enhetlig kommunikation. Bilderna får användas med syftet att berätta om och marknadsföra Värmland på olika sätt. Bildbanken uppdateras regelbundet och fler är på gång för att visa upp bredden i Värmland. Vill du bidra med bilder från din plats eller verksamhet som du tror att andra också har glädje av? Då är det bara att du hör av dig!

Rättigheter kring varje bild framgår i bildbanken. Glöm inte att vara uppmärksam på om fotografens namn behöver anges på just den bild du väljer.

Vem får använda bilderna?

Bilderna får användas av företag, offentliga verksamheter, föreningar och privatpersoner som finns representerade i Värmland.

Hur får de användas?

Bilderna ska användas i syfte att marknadsföra platsen eller förstärka och komplettera den egna verksamheten. Bilderna får dock INTE användas i kommersiellt syfte, som till exempel reklam för enskilda företag, produkter eller tjänster, eller i politiska sammanhang. Källan och fotografens namn ska när sådana finns alltid anges: Foto: Namn Namnsson

Hur får de inte användas?

Ingen bild får förvrängas eller modifieras utan fotografens medgivande. Medgivande krävs också om bilden ska användas tillsammans med andra bilder i montage, på ett sådant sätt att den kan betraktas som en ny bild. Bilderna får inte användas för partipolitiska syften eller för att sprida religiösa budskap. Bilderna får inte användas på sådant sätt att det strider mot diskrimineringslagen. Det är inte tillåtet att sälja bilderna vidare till annan part. Det är inte tillåtet att ta fram produkter baserade på materialet i syfte att sälja dessa. Det är inte heller tillåtet att påstå att det är något annat än det som visas på bilden, t.ex. att det visar ett annat företag än det som faktiskt fotats eller filmats. Bilder får inte förvrängas eller manipuleras utan fotografens medgivande. De får inte användas på ett sådant sätt att det framstår som att personerna som medverkar på bilderna står bakom en åsikt eller budskap de inte godkänt. Ansvaret för bildpublicering ligger alltid hos användaren. I de fall där förutsättningarna för bildanvändning inte följs kan användaren komma att debiteras i efterhand direkt av fotografen. En fotograf har alltid upphovsrätt till sin bild.

Vem kan jag ställa frågor till?

Känner du dig osäker på i vilka sammanhang bilderna kan användas? Kontakta oss så diskuterar vi fram en lösning.

När du behöver komplettera med egna Värmlandsbilder

Då kan du tänka på några saker för att de ska stämma överens med den handlingskraftiga, öppna och kreativa känsla vi vill förmedla. Naturbilder kan med fördel upplevas som inbjudande och varma. Är det människor på bild får de gärna titta in i kameran för att signalera välkomnande och öppet. Handlingskraft och kreativitet kan förmedlas på många olika sätt men visa gärna människor i bild som är aktiva och gör eller skapar något. Använd gärna handboken Schyst! för att få inspiration och hjälp för att kommunicera mer jämlikt. Tipsen hjälper oss att förmedla en mer öppen och välkomnande plats.

Här kan du också ladda ner all info om bilrättigheter

Bilder & filmer

En bild eller film säger mer än 1000 ord

Här hittar du både stillbilder och filmer från Värmland som du kan använda för att skapa enhetlig kommunikation. Bilderna är valda med utgångspunkt i de åtta styrkor som är utpekade i Värmlandsstrategin och kan användas i syftet att berätta om och marknadsföra Värmland på olika sätt.

Rättigheter kring varje bild framgår i bildbanken. Glöm inte att vara uppmärksam på om fotografens namn behöver anges på just den bild du väljer.

Vem får använda bilderna?

Bilderna får användas av företag, offentliga verksamheter, föreningar och privatpersoner som finns representerade i Värmland.

Hur får de användas?

Bilderna ska användas i syfte att marknadsföra platsen eller förstärka och komplettera den egna verksamheten. Bilderna får dock INTE användas i kommersiellt syfte, som till exempel reklam för enskilda företag, produkter eller tjänster, eller i politiska sammanhang. Källan och fotografens namn ska när sådana finns alltid anges: Foto: Namn Namnsson

Hur får de inte användas?

Ingen bild får förvrängas eller modifieras utan fotografens medgivande. Medgivande krävs också om bilden ska användas tillsammans med andra bilder i montage, på ett sådant sätt att den kan betraktas som en ny bild. Bilderna får inte användas för partipolitiska syften eller för att sprida religiösa budskap. Bilderna får inte användas på sådant sätt att det strider mot diskrimineringslagen. Det är inte tillåtet att sälja bilderna vidare till annan part. Det är inte tillåtet att ta fram produkter baserade på materialet i syfte att sälja dessa. Det är inte heller tillåtet att påstå att det är något annat än det som visas på bilden, t.ex. att det visar ett annat företag än det som faktiskt fotats eller filmats. Bilder får inte förvrängas eller manipuleras utan fotografens medgivande. De får inte användas på ett sådant sätt att det framstår som att personerna som medverkar på bilderna står bakom en åsikt eller budskap de inte godkänt. Ansvaret för bildpublicering ligger alltid hos användaren. I de fall där förutsättningarna för bildanvändning inte följs kan användaren komma att debiteras i efterhand direkt av fotografen. En fotograf har alltid upphovsrätt till sin bild.

Vem kan jag ställa frågor till?

Känner du dig osäker på i vilka sammanhang bilderna kan användas? Kontakta oss så diskuterar vi fram en lösning.

När du behöver komplettera med egna Värmlandsbilder

Då kan du tänka på några saker för att de ska stämma överens med den handlingskraftiga, öppna och kreativa känsla vi vill förmedla. Naturbilder kan med fördel upplevas som inbjudande och varma. Är det människor på bild får de gärna titta in i kameran för att signalera välkomnande och öppet. Handlingskraft och kreativitet kan förmedlas på många olika sätt men visa gärna människor i bild som är aktiva och gör eller skapar något. Använd gärna handboken Schyst! för att få inspiration och hjälp för att kommunicera mer jämlikt. Tipsen hjälper oss att förmedla en mer öppen och välkomnande plats.

Här kan du också ladda ner all info om bilrättigheter

Bildtonalitet

Värmlands personlighetsdrag förstärks med ett enhetligt bildspråk. Använd därför gärna bilder som utstrålar det idérika, aktiva, trolska, varma, progressiva och oväntade Värmland.

Bildspråkets ledord. Orden är idérikt, aktivt, trolskt, varmt, progessivt och oväntat.
Kollage av Varumärket Värmlands bildspråk. Naturnära bilder där solen alltid är närvarande och människornas har en visionär blick.
Kollage av bilder som illustrerar Värmland som återfinns i bildbanken.

Färdiga texter

Sprid gärna ordet

Vill du använda en text som berättar om Värmland och de styrkor som finns här? Här hittar du både korta och långa texter, färdiga att använda som de är, eller att ta delar av. Eller varför inte använda dem som inspiration, och hitta på något eget!

Färdiga texter finns snart i verktygslådan
En inspirationsbild med person som skriver på en dator. Bakom personen är de allmänna inspirerande texter om Värmland som handlar om natur, bostäder, företagande och kreativitet.
Fyra kolumner av olika kategorier av färdigskrivna texter. Kategorierna är längre allmän text, kort text / boilerplate, beskrivning av visionen och tillägg för platsannons.

Färdiga texter

Sprid gärna ordet

Vill du använda en text som berättar om Värmland och de styrkor som finns här? Här hittar du både korta och långa texter, färdiga att använda som de är, eller att ta delar av. Eller varför inte använda dem som inspiration, och hitta på något eget!

Utforska färdiga texter i verktygslådan
En inspirationsbild med person som skriver på en dator. Bakom personen är de allmänna inspirerande texter om Värmland som handlar om natur, bostäder, företagande och kreativitet.
Fyra kolumner av olika kategorier av färdigskrivna texter. Kategorierna är längre allmän text, kort text / boilerplate, beskrivning av visionen och tillägg för platsannons.

Mallar

Från Powerpoint till Teams-bakgrunder

För att kommunicera med en enhetlig röst både internt och externt finns en rad olika mallar för dig att använda. Allt från dokumentmallar och presentationsmallar till Teams-bakgrunder kan du ladda ner här. De hjälper oss att tillsammans hålla ihop profilen och de kan förhoppningsvis både inspirera och underlätta ert arbete.

Mallar

Från Powerpoint till Teams-bakgrunder

För att kommunicera med en enhetlig röst både internt och externt finns en rad olika mallar för dig att använda. Allt från dokumentmallar och presentationsmallar till Teams-bakgrunder kan du ladda ner här. De hjälper oss att tillsammans hålla ihop profilen och de kan förhoppningsvis både inspirera och underlätta ert arbete.