Värmland är ett län och ett landskap. Men det är också en plats. Människors uppfattning och bild av den platsen är Värmlands varumärke. Hur deras bild av Värmland ser ut, är du och alla vi andra med och påverkar.

Om vi alla tillsammans hjälps åt att berätta om det som är bra med Värmland stärker vi platsen och får fler att komma hit.

Genom en bred process med många organisationer och personer involverade har vi enats om en plan för Värmlands utveckling fram till 2020. Det är en plan där åtta styrkor har pekats ut att vara det som vi ska vidareutveckla och det vi ska bli mer kända för, och det är en plan med visionen om ett skönare liv.

Genom att arbeta strategiskt med vår kommunikation om Värmland på många olika sätt och på flera fronter, med visionen i sikte och med de åtta utpekade styrkorna som utgångspunkt, kommer vi tillsammans skapa ett starkare varumärke. Med en förmedlad känsla av handlingskraft, öppenhet och kreativitet sprider vi en starkare bild om ett skönare liv i Värmland.

Med denna verktygslåda hoppas vi kunna inspirera och hjälpa dig på traven. Du hittar presentationer, filmer, bilder, texter, och intron till föredrag.

Börja berätta!

 

|  Fria bilder  |  Fria texter  |  Grafisk profil  |  ”Så gjorde vi!”  |  5 kända sätt att börja en berättelse  |  Visste du att…?  |  Presentationer  |  Filmer om Värmland  |  Mässprylar  |  8 styrkor  |  Kärnvärden och vision  |  Om processen  |  #skönavärmland  |  Facebook Värmland  |  Värmlandsstrategin  |  Pressbilder