Varumärkesplattformen för Värmland är tänkt att fungera som en guide för alla som på något sätt kommunicerar, representerar eller marknadsför Värmland. Den hjälper oss att förmedla en gemensam bild av Värmland.
Varumärkesplattformen utgår ifrån åtta identifierade styrkor, därtill kommer tre kärnvärden som är de känslor som vi vill förmedla med varumärket och ett varumärkeslöfte som sammanfattar vad vi lovar våra målgrupper. Varumärkesplattformen arbetades fram i en bred process inom ramen för arbetet med Värmlandsstrategin.
karnvardenawebb

 

VARUMÄRKESLÖFTE

Ett skönare liv

Tillsammans har vi som bor och verkar i Värmland enats om en vision för den här platsen. Visionen är vårt löfte för framtiden, det vi vill uppnå genom att berätta om Värmland som en handlingskraftig, kreativ och öppen plats. Den är löftet vi ger till alla som vill komma hit. Detta är vad Värmland har att erbjuda, helt enkelt!

Vårt löfte: Ett skönare liv

 

KÄRNVÄRDEN

Nyfiket och inkluderande

Genom Värmlandsstrategin har vi enats om en gemensam bild av Värmland som vi ska förmedla utåt. Målet är ett skönare Värmland.

För att nå dit behöver vi ha samma kärnvärden, samma känsla och grundvärderingar i det vi berättar. Tillsammans ger Värmlands kärnvärden en nyfiken och framåt känsla som är både varm och inkluderande. Det behövs för att komplettera visionen om ett skönare Värmland.

De grundvärden vi enats om för Värmland är:

Öppet

Värmland karakteriseras av öppenhet och värme. Här finns en välkomnande och genuin känsla.

Kreativt

Värmland står för kreativitet och inspiration. Det enkla och positiva är vår utgångspunkt.

Handlingskraftigt

Kompetens och handlingskraft är basen för ett dynamiskt och innovativt Värmland

 

VILL DU VETA MER?

Länkar

Om processen

Värmlandsstrategin (på Region Värmlands hemsida)

Varumärkesplattformen (PDF)

Kontakt med ansvariga