Region Värmland leder och samordnar länets gemensamma marknadsföring och profilering i syfte att göra Värmland attraktivt och skapa förutsättningar för en god livskvalitet i länet. Målet är att stärka bilden av Värmland så att det blir lättare att attrahera såväl besökande, boende och företag, som investeringar och människor med specialkompetenser. Uppdraget innebär att vårda, samordna och utveckla varumärket Värmland.

Denna sajt är tänkt att fungera som en verktygslåda för dig som vill vara med och stärka bilden av Värmland. Är det något material som saknas, har du något material som du vill dela med dig av eller något som du tycker borde utvecklas eller göras tveka inte att höra av dig. Det är tillsammans vi stärker bilden av Värmland.

 

Kontakt

Odd Råberg

T.f. kommunikationschef, Region Värmland

+46 (0)54 701 10 97

odd.raberg@regionvarmland.se 

 

 

När det gäller profilering och marknadsföring mot besökare samordnas det arbetet av Visit Värmland.

Visit Värmlands kontaktsida