Avsändare  |  Typsnitt rubriker  |  Typsnitt brödtexter  |  Typsnitt ingresser, bildtexter m.m.  | Exempel på typografi. Utan ingress.  |  Exempel på typografi. Med ingress 1.  |  Exempel på typografi. Med ingress 2.  |  Färger  | 

 

Sedan 1991 har Länsstyrelsen och Region Värmland arbetat med länets gemensamma marknadsföring och profilering i syfte att göra Värmland attraktivt och skapa förutsättningar för en god livskvalitet här i länet.
Målet är att stärka bilden av Värmland så att det blir lättare att attrahera såväl besökande, boende och företag som investeringar och människor med specialkompetenser.
Den grafiska profilen för Värmland har tagits fram inom arbetet med varumärket Värmland.
Profilen används i de sammanhang där Värmland marknadsförs.
Varför behövs en enhetlig grafisk profil?
• Den ger en tydlighet när vi kommunicerar med omvärlden.
• En tydlig avsändare gör att vi ”sticker ut i mediebruset” och kan konkurrera om uppmärksamhet.
• Den stärker bilden av Värmland i omvärlden, såväl i regionen som nationellt och internationellt.
• Den ökar samhörigheten och ”vi-känslan” inom Värmland.
Ska du marknadsföra Värmland i något sammanhang? Då får du gärna använda den grafiska profilen.
Men rådgör först med oss på Region Värmland.

 


Avsändare

logotypen1webb

Logotypen för Värmland finns i sju färger: de fem profilfärgerna plus svart och vitt. För att logotypen ska komma till sin rätt är det viktigt att säkerställa en frizon runt logotypen. Inga  grafiska uttryck så som text, ramar, bilder med mera får förekomma inom frizonen.

Ladda hem en zipfil med loggorna här.


Typsnitt rubriker

rubriktypsnitt1webb

Rubriker och mellanrubriker skrivs med typsnittet Clarendon BT Bold Condensed. Spärra bokstäverna med 20. Både rubriker och mellanrubriker ska i möjligaste mån skrivas i versaler.

 


Typsnitt brödtexter

brodtexttypsnitt1webb

Brödtext skrivs med typsnittet Scala.

 


Typsnitt ingresser, bildtexter m.m.

ingresstypsnitt1webb

Ingresser, bildtexter, tabeller m.m. skrivs med typsnittet Scala Sans.

 


Exempel på typografi. Utan ingress.

typografiexempel1webb

 


Exempel på typografi. Med ingress 1.

typografiexempel2webb

 


Exempel på typografi. Med ingress 2.

typografiexempel3webb

 


Färger

fargerwebb

Dessa färger används inom kommunikationen av varumärket Värmland. Valfri ton får användas. Det går även att använda svart och vitt.

För webben används följande hexadecimala koder och RGB-värden:

#A20067
162,0,103
#F1C400
241,196,0
#008C95
0,140,149
#63513D
99,81,61
#89813D
137,129,61