Behöver du en bild som kan symbolisera Värmland? Här finns stillbilder från Värmland du kan använda. De är fria och du kan använda dem precis hur mycket du vill och nästan hur du vill. Bilderna är valda med utgångspunkt i de åtta styrkor som är utpekade i Värmlandsstrategin och kan användas till marknadsföring, information och press om Värmland eller om verksamheter som finns i Värmland.

Materialet är helt friköpt av fotograferna och samtliga personer som medverkar har gett sitt samtycke.

Klicka på bilderna för att se större versioner av dem.

Vem får använda bilderna?

 • Bilderna får användas av företag, offentliga verksamhet, föreningar och privatpersoner som finns representerade i Värmland.

Hur får de användas?

 • Bilderna är friköpta och får även nyttjas i kommersiella syften och sammanhang. Syftet ska vara att marknadsföra platsen eller förstärka och komplettera den egna verksamheten vilket innefattar reklam för enskilda företag, produkter eller tjänster.
 • Bilderna kan användas separat eller tillsammans med annat bildmaterial som användaren själv tar fram.
 • Källan och fotografens namn ska om möjligt anges: Foto: Namn Namnsson

Hur får de INTE användas?

 • Bilderna får inte användas för partipolitiska syften eller för att sprida religiösa budskap.
 • Bilderna får inte användas på sådant sätt att det strider mot diskrimineringslagen.
 • Det är inte tillåtet att sälja bilderna vidare till annan part.
 • Det är inte tillåtet att ta fram produkter baserade på materialet i syfte att sälja dessa.
 • Det är inte heller tillåtet att påstå att det är något annat än det som visas på bilden, t.ex. att det visar ett annat företag än det som faktiskt fotats eller filmats.
 • Bilder får inte förvrängas eller manipuleras utan fotografens medgivande.
 • De får inte användas på ett sådant sätt att det framstår som att personerna som medverkar på bilderna står bakom en åsikt eller budskap de inte godkänt.

Ansvaret för bildpublicering ligger alltid hos användaren. I de fall där förutsättningarna för bildanvändning inte följs kan användaren komma att debiteras i efterhand direkt av fotografen.

Vem kan jag ställa frågor till?

Kontakta Jenny Höög på:
jenny.hoog@regionvarmland.se eller 070-220 56 10.

När du behöver komplettera med egna Värmlandsbilder

Då kan du tänka på några saker för att de ska stämma överens med den handlingskraftiga, öppna och kreativa känsla vi vill förmedla. Naturbilder kan med fördel upplevas som inbjudande och varma. Är det människor på bild får de gärna titta in i kameran för att signalera välkomnande och öppet. Handlingskraft och kreativitet kan förmedlas på många olika sätt men visa gärna människor i bild som är aktiva och gör eller skapar något. Använd gärna handboken Schyst! för att få inspiration och hjälp för att kommunicera mer jämlikt. Tipsen hjälper oss att förmedla en mer öppen och välkomnande plats.

Fria bilder som inte får användas i kommersiella sammanhang

friabilderwebb

Behöver du en bild som kan symbolisera Värmland? Använd någon av de här bilderna. De är fria och du kan använda dem precis hur mycket du vill, nästan var du än vill. Bilderna är valda med utgångspunkt i de styrkor som är utpekade i Värmlandsstrategin.

Förutsättningar

 • Källan och fotografens namn ska när sådana finns alltid anges: Foto: Namn Namnsson
 • Bilderna får inte användas i kommersiellt syfte, som till exempel reklam för enskilda företag, produkter eller tjänster, eller i politiska sammanhang.
 • Ingen bild får förvrängas eller modifieras utan fotografens medgivande. Medgivande krävs också om bilden ska användas tillsammans med andra bilder i montage, på ett sådant sätt att den kan betraktas som en ny bild.
 • Ansvaret för bildpublicering ligger alltid hos användaren. I de fall där förutsättningarna för bildanvändning inte följs kan användaren komma att debiteras i efterhand direkt av fotografen. En fotograf har alltid upphovsrätt till sin bild.

Känner du dig osäker på i vilka sammanhang bilderna kan användas? Kontakta oss så diskuterar vi fram en lösning.

Ett skönare liv

Bilderna är uppdelade efter de åtta värmländska styrkorna och visionen ”Ett skönare liv”. Scrolla dig nedåt eller klicka på länkarna:

Skogen  |  Berättartraditionen  |  Karlstad  |  Internationellt näringsliv  |  Länken till Oslo  |  Vänern  |  Karlstads universitet  |  Välkomnande och öppet  |  Ett skönare liv

Skogen

Berättartraditionen

Karlstad

Internationellt näringsliv

Länken till Oslo

Bild kommer…

Vänern

 

Karlstads universitet

Bild kommer …

Välkomnande och öppet

Bild kommer …

Ett skönare liv