Facebook.com/varmland är en sida för dig som gillar Värmland!

I Värmland är vi bra på att se möjligheter och hitta nya vägar. Här finns handlingskraft och en stark vilja att samarbeta för att nå längre. Och det mesta blir faktiskt både bättre och roligare om man jobbar tillsammans.

Detta är en mötesplats för oss som vill ha koll på Värmland, oavsett om vi bor här eller inte. Värmland är berättarnas landskap. Facebook är en ypperlig kanal för berättande och utbyte av erfarenheter och kunskap. Vi berättar om ett Värmland som utvecklas i tiden. Kontakta gärna oss gärna och berätta din historia!

Har du inte Facebook? Mejla tips till odd.raberg@regionvarmland.se.

Välkommen till den här sidan och välkommen till Värmland!


Region Värmland är ansvarig för sidan och står för innehållet tillsammans med Visit Värmland.