Brinner du också för Värmland? Vill du vara med och påverka vilka bilder och berättelser som många kan vara med och sprida? Med utgångspunkt i den varumärkesplattform som togs fram inom ramen för Värmlandsstrategin startades en ny marknadsföringsgrupp för Värmland i början av sommaren 2014. Syftet med gruppen är att fler ska vara med och påverka innehåll och aktiviteter i varumärkesarbetet. Målet med varumärkesarbetet är att stärka bilden av Värmland för att få fler besökare, fler etableringar och fler inflyttare. Vill du vara med i gruppen är du varmt välkommen. Kontakta jenny.hoog@regionvarmland.se så sätts du upp på sändlistan.

 

 

 

Tidigare träffar

Marknadsföringslunch 30 augusti 2016Marknadsföringslunch 10 maj 2016 marknadsforingsgrupp4webb marknadsforingsgrupp4webb marknadsforingsgrupp4webb marknadsforingsgrupp3litenwebbmarknadsforingsgrupp2litenwebbmarknadsforingsgrupp1litenwebb